HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP
& KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN HỌC EDUPIA
I. Với thiết bị máy tính

Con chưa có tài khoản Edupia

Bước 1: Truy cập trang Web Edupia https://edupia.vn/
Bước 2: Chọn “Edupia Tiểu học”, chọn “Kích hoạt tài khoản” góc phải màn hình.
Bước 3: Nhập Mã kích hoạt
 • Đối với Phụ huynh chuyển khoản, mã kích hoạt được gửi về tin nhắn, PH vui lòng kiểm tra và nhập đúng mã (gồm 6 ký tự).
 • Đối với PH nhận gói học qua đường bưu điện (ship COD), PH vui lòng mở phong bì gói học, tìm tờ thông tin sản phẩm và cào mã để lấy mã kích hoạt.
Lưu ý: PH nhập đúng mã kích hoạt KHÔNG viết hoa hay viết thường chữ cái nếu trong mã không có.
Bước 4: Ba mẹ nhập thông tin tài khoản cần tạo cho bé, bao gồm Tên đăng nhập , Mật khẩu, Số điện thoại, Họ tên, chọn đúng Khối lớp bé đang học rồi nhấn Tạo Tài Khoản.
Lưu ý:
 • Tên đăng nhập là tên dễ nhớ viết liền không dấu, có thể là tên bé hoặc SĐT của PH. Mật khẩu dễ nhớ, có thể là ngày tháng năm sinh của bé hoặc SĐT của PH.
 • Trong thời gian hè, PH vui lòng chọn khối lớp trong năm học mới của con để được xếp lớp đúng độ tuổi.
Bước 5: Tham gia lớp zalo của Giáo viên chủ nhiệm (quan trọng)

Con đã đăng nhập tài khoản Edupia trước đó

Bước 1: Truy cập trang Web Edupia https://edupia.vn/
Bước 2: Chọn “Edupia Tiểu học”, chọn “Nhập mã kích hoạt”.
Bước 3: Nhập Mã kích hoạt
 • Đối với Phụ huynh chuyển khoản, mã kích hoạt được gửi về tin nhắn, PH vui lòng kiểm tra và nhập đúng mã (gồm 6 ký tự).
 • Đối với PH nhận gói học qua đường bưu điện (ship COD), PH vui lòng mở phong bì gói học, tìm tờ thông tin sản phẩm và cào mã để lấy mã kích hoạt.
Lưu ý: PH nhập đúng mã kích hoạt KHÔNG viết hoa hay viết thường chữ cái nếu trong mã không có.
Bước 4: Sau khi có thông báo kích hoạt thành công, ba mẹ trở lại website Edupia và cho bé tham gia khóa học.
II. Với thiết bị điện thoại và máy tính bảng

Con chưa có tài khoản Edupia

Bước 1: Tải ứng dụng về máy theo link sau:
Bước 2: Ba mẹ mở ứng dụng Edupia Tiểu học và nhấn chữ Bắt đầu để tới màn hình Đăng nhập.
Bước 3: Nhập Mã kích hoạt
 • Đối với Phụ huynh chuyển khoản, mã kích hoạt được gửi về tin nhắn, PH vui lòng kiểm tra và nhập đúng mã (gồm 6 ký tự).
 • Đối với PH nhận gói học qua đường bưu điện (ship COD), PH vui lòng mở phong bì gói học, tìm tờ thông tin sản phẩm và cào mã để lấy mã kích hoạt.
Lưu ý: PH nhập đúng mã kích hoạt KHÔNG viết hoa hay viết thường chữ cái nếu trong mã không có.
Bước 4: Ba mẹ nhập thông tin tài khoản cần tạo cho bé, bao gồm Tên đăng nhập , Mật khẩu, Số điện thoại, Họ tên, chọn đúng Khối lớp bé đang học rồi nhấn Tạo Tài Khoản.
Lưu ý:
 • Tên đăng nhập là tên dễ nhớ viết liền không dấu, có thể là tên bé hoặc SĐT của PH. Mật khẩu dễ nhớ, có thể là ngày tháng năm sinh của bé hoặc SĐT của PH.
Bước 5: Ba mẹ nhập thông tin của bé bao gồm Họ tênchọn đúng khối lớp bé đang học rồi nhấn Xác nhận.
Lưu ý:
 • Trong thời gian hè, PH vui lòng chọn khối lớp trong năm học mới của con để được xếp lớp đúng độ tuổi
 • Ví dụ: Bé lớp 2 sang năm lên lớp 3, vui lòng chọn lớp 3

Con đã đăng nhập tài khoản Edupia trước đó

Bước 1: Mở ứng dụng Edupia Tiểu học, chọn mục Tài khoản ở góc trái phía dưới màn hình.
Bước 2: Chọn mục “Mã kích hoạt”, điền đúng thông tin xác nhận.
Bước 3: Nhập Mã kích hoạt
 • Đối với Phụ huynh chuyển khoản, mã kích hoạt được gửi về tin nhắn, PH vui lòng kiểm tra và nhập đúng mã (gồm 6 ký tự).
 • Đối với PH nhận gói học qua đường bưu điện (ship COD), PH vui lòng mở phong bì gói học, tìm tờ thông tin sản phẩm và cào mã để lấy mã kích hoạt.
Lưu ý: PH nhập đúng mã kích hoạt KHÔNG viết hoa hay viết thường chữ cái nếu trong mã không có.
Bước 4: Sau khi có thông báo kích hoạt thành công, ba mẹ trở lại app Edupia Tiểu học và cho bé tham gia khóa học.