Danh sách các bài thuyết trình

Bài dự thi của Kitty

Bài dự thi của hoahuetay

Bài dự thi của nguyenbaanh

Bài dự thi của nguyetcute

Thông tin cuộc thi

Bảng xếp hạng cuộc thi

STT Tên Điểm
1
Kitty
Kitty
654190 điểm
2
hoahuetay
hoahuetay
603695 điểm
3
nguyenbaanh
nguyenbaanh
441905 điểm
4
nguyetcute
nguyetcute
189615 điểm
5
chipham1
chipham1
106465 điểm
6
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
84460 điểm
7
kimoanh1
kimoanh1
77370 điểm
8
quynhnhi
quynhnhi
75375 điểm
9
Hoàng Minh Thắng
Hoàng Minh Thắng
55765 điểm
10
Hà An Lovely
Hà An Lovely
51850 điểm
11
vuthique
vuthique
47365 điểm
12
Trần Thị Thúy Hiền
Trần Thị Thúy Hiền
41345 điểm
13
Nguyễn nhất Long
Nguyễn nhất Long
39465 điểm
14
Phạm Quốc Anh
Phạm Quốc Anh
36700 điểm
15
huynh thi bao minh
huynh thi bao minh
35305 điểm