Edupia Kid    Edupia Tiểu học
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Edupia THCS     Vươn Ra Thế Giới
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Tiếng Anh lớp 3
star star star star star
4.8 (12367)
Học ngay
Khóa học dành cho học sinh Tiểu học và bám sát chương trình Sách Giáo Khoa. Trong đó, mỗi buổi học bao gồm 1 video bài giảng và các bài luyện tập để học sinh rèn luyện đủ cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giáo viên
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giáo viên
avatar-1 avatar-2 avatar-3
và 6496 người khác đang sử dụng.
Video
100
Bài tập
306
Game
406
Từ vựng
406
Phát âm
203
Tiếng Anh lớp 4
star star star star star
4.8 (10128)
Học ngay
Khóa học dành cho học sinh Tiểu học và bám sát chương trình Sách Giáo Khoa. Trong đó, mỗi buổi học bao gồm 1 video bài giảng và các bài luyện tập để học sinh rèn luyện đủ cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giáo viên
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giáo viên
Jessica Miller
Jessica Miller
Giáo viên
avatar-1 avatar-2 avatar-3
và 4046 người khác đang sử dụng.
Video
105
Bài tập
317
Game
421
Từ vựng
425
Phát âm
217
Tiếng Anh lớp 5
star star star star star
4.8 (92341)
Học ngay
Khóa học dành cho học sinh Tiểu học và bám sát chương trình Sách Giáo Khoa. Trong đó, mỗi buổi học bao gồm 1 video bài giảng và các bài luyện tập để học sinh rèn luyện đủ cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giáo viên
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giáo viên
Jessica Miller
Jessica Miller
Giáo viên
avatar-1 avatar-2 avatar-3
và 3053 người khác đang sử dụng.
Video
113
Bài tập
343
Game
455
Từ vựng
456
Phát âm
229
Series “TỰ TIN THUYẾT TRÌNH”
Học ngay
Thuyết trình là 1 trong những kĩ năng vô cùng cần thiết xuyên suốt quá trình học tập của con trẻ.. Nhận thấy tầm quan trọng của kĩ năng này, Edupia đã cho ra đời series Presentation is Easy (PIE) với mong muốn giúp các con tiếp cận với kĩ năng thuyết trình tốt hơn….Edupia tin rằng với nội dung học tập thú vị và sáng tạo của PIE, các con sẽ từng bước chinh phục kĩ năng thuyết trình và tự tin VƯƠN RA THẾ GIỚI.
Phillip Toop
Phillip Toop
Giáo viên
Davin Reid
Davin Reid
Giáo viên
Dean Logan
Dean Logan
Giáo viên
avatar-1 avatar-2 avatar-3
và 1536 người khác đang sử dụng.
Video
83
Bài tập
253
Game
337
Từ vựng
333
Phát âm
173
Tiếng Anh Mẫu Giáo
star star star star star
4.8 (3072)
Học ngay
Khóa học dành cho trẻ nhỏ vừa bắt đầu làm quen Tiếng Anh. EDUPIA tập trung vào dạy từ vựng và phát âm cơ bản thông qua các hoạt động vui nhộn, học mà chơi, tạo sự hứng thú của các con với ngôn ngữ mới.
và 2001 người khác đang sử dụng.
Video
18
Bài tập
48
Mẫu câu
24
Từ vựng
73
Phát âm
25
Tiếng Anh Lớp 1
star star star star star
4.8 (4352)
Học ngay
Khóa học dành cho trẻ nhỏ vừa bắt đầu làm quen Tiếng Anh. EDUPIA tập trung vào dạy từ vựng và phát âm cơ bản thông qua các hoạt động vui nhộn, học mà chơi, tạo sự hứng thú của các con với ngôn ngữ mới.
và 1385 người khác đang sử dụng.
Video
18
Bài tập
48
Mẫu câu
24
Từ vựng
72
Phát âm
25
Tiếng Anh Lớp 2
star star star star star
4.8 (4352)
Học ngay
Khóa học dành cho trẻ nhỏ vừa bắt đầu làm quen Tiếng Anh. EDUPIA tập trung vào dạy từ vựng và phát âm cơ bản thông qua các hoạt động vui nhộn, học mà chơi, tạo sự hứng thú của các con với ngôn ngữ mới.
và 819 người khác đang sử dụng.
Video
16
Bài tập
48
Mẫu câu
24
Từ vựng
74
Phát âm
25