Babilala    Babilala Edupia Tiểu học   Edupia Tiểu học
Tiếng Anh online chất lượng cao
Edupia THCS   Edupia THCS Edupia THCS   Edupia Business Cuộc thi tiếng anh    Cuộc thi Tiếng Anh
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686

Tiếng Anh lớp 3

Khoá học bám sát chương trình Sách Giáo Khoa Lớp 3. Tập trung giúp con nghe, hiểu và nói được các từ, câu quen thuộc về chủ đề gia đình và nhà trường....
Xem thêm
avatar avatar avatar avatar avatar
4.8 (1.172)
và 151526 người khác đang sử dụng.
Unit 1
Hello
Xin chào
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow
Buổi
1
TỪ VỰNG: Chủ đề nói lời chào - tạm biệt và hỏi thăm sức khỏe
Vocabulary
hello, hi, nice, meet, you, how, are, fine, thanks, thank
Buổi
2
MẪU CÂU: Chào hỏi, tự giới thiệu bản thân và hỏi thăm sức khỏe
Sentence Patterns
Hello!,Hi! I'm Suzanna., It's nice to meet you, How are you?, I'm fine. Thank you.
Buổi
3
PHÁT ÂM: Chữ 'b' trong book và chữ 'h' trong happy
Phonics
big, blue, bed, bike, box, book, happy, horse, house,...
Buổi
4
LUYỆN GIAO TIẾP I-SPEAK: Chủ đề "Xin chào"
I-speak
Topic: Hello
Buổi
5
Bài tập bổ sung lớp 3 unit 1
Extra
Topic: "Hello"
Unit 2
What 's your name?
Tên của bạn là gì?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow
Unit 3
This is Tony
Đây là Tony
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow
Unit 4
How old are you?
Bạn bao nhiêu tuổi?
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 5
Are they your friends?
Họ là bạn của cậu à?
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Review
Review 1
Ôn tập 1 lớp 3
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow
TEST 1: ME AND MY FRIENDS
arrow
Pre
Presentation 1
Bài học thuyết trình 1 lớp 3
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 6
Stand up!
Đứng lên!
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 7
That's my school!
Đó là trường học của tớ
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 8
This is my pen!
Đây là bút của tớ!
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow
Unit 9
What colour is it?
Đây là màu gì?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow
Unit 10
What do you do at break time?
Bạn làm gì vào giờ giải lao?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow
Review
Review 2
Ôn tập 2 lớp 3
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow
Review
Review end of term 1
Ôn tập cuối kì 1 lớp 3
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow
TEST 2: ME AND MY SCHOOL
arrow
Pre
Presentation 2
Bài học thuyết trình 2 lớp 3
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
MIDTERM TEST
arrow
Unit 11
This is my family
Đây là gia đình tôi
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow
Unit 12
This is my house.
Đây là nhà của tôi.
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow
Unit 13
Where's my book?
Sách của tớ đâu rồi?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow
Unit 14
Are there any posters in the room?
Có tấm áp phích nào trong phòng không?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow
Unit 15
Do you have any toys?
Bạn có món đồ chơi nào không?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow
Review
Review 3
Ôn tập 3 lớp 3
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow
TEST 3: ME AND MY FAMILY
arrow
Pre
Presentation 3
Bài học thuyết trình 3 lớp 3
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 16
Do you have any pets?
Bạn có con thú cưng nào không?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow
Unit 17
What toys do you like?
Bạn thích món đồ chơi nào?
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 18
What are you doing?
Bạn đang làm gì vậy?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow
Unit 19
They're in the park
Họ ở trong công viên
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 20
Where's Sa Pa?
Sa Pa ở đâu vậy?
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Review
Review 4
Ôn tập 4 lớp 3
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow
Review
Review end of term 2
Ôn tập cuối kì 2 lớp 3
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow
TEST 4: ME AND THE WORLD AROUND
arrow
Pre
Presentation 4
Bài học thuyết trình 4 lớp 3
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
FINAL EXAM
arrow
Unit 21
Summer practice Unit 1-2
Ôn tập hè Unit 1-2
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 22
Summer practice Unit 3-4
Ôn tập hè Unit 3-4
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 23
Summer practice Unit 5-6
Ôn tập hè Unit 5-6
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 24
Summer practice Unit 7-8
Ôn tập hè Unit 7-8
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 25
Summer practice Unit 9-10
Ôn tập hè Unit 9-10
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 26
Summer practice Unit 11-12
Ôn tập hè Unit 11-12
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 27
Summer practice Unit 13-14
Ôn tập hè Unit 13-14
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 28
Summer practice Unit 15-16
Ôn tập hè Unit 15-16
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 29
Summer practice Unit 17-18
Ôn tập hè Unit 17-18
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 30
Summer practice Unit 19-20
Ôn tập hè Unit 19-20
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow