Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng

1. Mục đích và phạm vi thu nhập thông tin

Việc thu thập dữ liệu trên website edupia.vn bao gồm: họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ.Đây là các thông tin mà edupia.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi muốn sử dụng dịch vụ và để edupia.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin khi cung cấp cho edupia.vn (họ và tên, email, số điện thoại và địa chỉ của mình). Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho edupia.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Khi khách hàng đăng ký khóa học, khách hàng sẽ được thêm vào danh sách nhận tin tức, đề xuất đặc biệt hoặc ưu đãi không thường xuyên từ edupia.vn.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website edupia.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 • Tư vấn cho khách hàng qua điện thoại miễn phí về dịch vụ liên quan tới chương trình học ngôn ngữ áp dụng phương pháp giáo dục sớm cho trẻ em.

 • Giải đáp thắc mắc khách hàng.

 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và edupia.vn.

 • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng.

 • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các khóa học.

 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy thông tin của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại edupia.vn.

 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: edupia.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Website edupia.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 • Tư vấn cho khách hàng qua điện thoại miễn phí về dịch vụ liên quan tới chương trình học ngôn ngữ áp dụng phương pháp giáo dục sớm cho trẻ em.

 • Giải đáp thắc mắc khách hàng.

 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Edupia.vn.

 • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các khóa học.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi edupia.vn nhận được yêu cầu hủy bỏ, xóa. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của edupia.vn.

edupia.vn sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của edupia.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền yêu cầu hủy bỏ, xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu ban quản trị website edupia.vn thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website edupia.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, edupia.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và thông báo cho khách hàng cách bảo mật lại thông tin.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền yêu cầu hủy bỏ, xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu ban quản trị website edupia.vn thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website edupia.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, edupia.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và thông báo cho khách hàng cách bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website edupia.vn được edupia.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của edupia.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng hoặc có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, xét xử…

Nếu edupia.vn tham gia vào sáp nhập hoặc được mua lại một phần hay toàn bộ tài sản, khách hàng sẽ được thông báo qua email hoặc qua tin tức chính thức trên trang web của edupia.vn về bất kì sự thay đổi quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như bất kì quyền của khách hàng nào liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, tới bất kì bên thứ 3 nào với sự đồng ý của khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, website edupia.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của edupia.vn.

Ban quản lý website edupia.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan gồm: Họ và tên, địa chỉ, email, điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website edupia.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.