Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS     Vươn Ra Thế Giới
Tiếng Anh online chất lượng cao
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline

Danh sách các bài dự thi

Bài dự thi của Đinh Tuấn Tú
Bài dự thi của Hoàng Vinh
Bài dự thi của Thảo Quyên
Bài dự thi của Minh Hiếu
Bài dự thi của Bảo Ngọc
Bài dự thi của Bùi Hoàng Ngọc Lan

Bảng Xếp Hạng

Hạng Tên học sinh Tổng Like/Share Điểm lan tỏa Điểm phong cách Điểm nội dung Điểm sáng tạo Tổng điểm
Đinh Tuấn Tú 3821 50 19 19 9 97
Hoàng Vinh 3858 50 19 18 9 96
Thảo Quyên 40988 50 19 18 8 95
4 Minh Hiếu 35379 50 18 18 9 95
5 Bảo Ngọc 24325 50 19 18 8 95
6 Bùi Hoàng Ngọc Lan 20496 50 19 18 8 95
7 Trần Phương Thảo 15576 50 18 19 8 95
8 Nguyễn Lê Quỳnh Như 2652 50 18 19 8 95
9 Phạm Anh Thư 14769 50 19 18 7 94
10 Nguyễn Phương Thùy 4291 50 18 18 8 94
11 Lương Nguyễn Đan Lê 4203 50 18 18 8 94
12 Phạm Vũ Hà Chi 3281 50 18 18 7 93
13 Nguyễn Hoàng Duyên 3083 50 18 18 7 93
14 Vũ Kim Ngọc 3847 50 18 17 7 92
15 Quốc Huy 2792 50 18 18 6 92
16 Nguyễn Thùy Dung 2571 50 17 18 7 92
17 Đinh Thị Trà Giang 16724 50 17 17 7 91
18 Nguyễn Khánh Châu 6236 50 17 17 7 91
19 Lê Thiện Minh 3682 50 17 17 7 91
20 Nguyễn Trương Thảo Nguyên 3066 50 17 17 7 91